Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak amacıyla "Her Yerde Matematik" anlayışıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan seferberliğin ışığında Aydın’ın Çulhan Köyünde bulunan eski köy okulu Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezine dönüştürülmüştür. Merkezimizde öğretmen, öğrenci ve velilere, el ele oldukları yeni bir eğitim bakış açısıyla temel becerileri destekleyen, sosyalleşmeye destek veren, akademik ve kültürel açıdan destek sağlayacak etkinlikler düzenlenmektedir. Merkezimizde yapılan bu etkinler ile kültürlü, girişimci kendi yeterliliklerinin bilincinde 21. yüzyılın becerilerine sahip özgüvenli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.